Online objednávka průkazu

 • 1 Volba karty
 • 2 Osobní údaje
 • 3 Výběr služeb
 • 4 Rekapitulace
 • 5 Dokončení
Jediný celosvětově uznávaný doklad studenta střední, vyšší odborné nebo vysoké školy.

Požadavky pro vystavení:

 • Denní (prezenční) studium na škole zařazené do rejstříku škol MŠMT
 • Barevná portrétová fotografie průkazového formátu
 • Doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas)
 • Aktuální potvrzení o studiu (staré nejdéle 2 měsíce)
Jediný celosvětově uznávaný doklad učitelské profese pro pedagogy a akademiky.

Požadavky pro vystavení:

 • Zaměstnání na škole zařazené do rejstříku škol MŠMT
 • Barevná portrétová fotografie průkazového formátu
 • Doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas)
 • Aktuální potvrzení o zaměstnání na škole (staré nejdéle 2 měsíce)
Jediný celosvětově uznávaný průkaz mládeže do 31 let akceptovaný ve 130 zemích světa.

Požadavky pro vystavení:

 • Věk pod 31 let
 • Barevná portrétová fotografie průkazového formátu
 • Doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas)